Από την παλιά εκκλησία υπάρχει μόνο η κόγχη του παλαιού ιερού.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για το ποτε κατασκευάστηκε. Υπολογίζεται ότι αυτό έγινε στην δεκαετία του 50.

Παρακαλούμε πάλι οποιον γνωρίζει να επικοινωνήσει μαζί μας.

  • DSC00607
  • DSC00610
  • DSC00633


Back to top