Σου Αρμένους είχε την έδρα της η Διοίκηση της Κρητικής επανάστασης κατά το 1821. Τον Μάϊο του 1822, με 40 εκπροσώπους όλων των Κρητικών επαρχιών, έγινε η Γενική συνέλευση που εξέδωσε σχέδιο συντάγματος με τίτλο   «Προσωρινόν Πολίτευμα της Κρήτης», καθώς και «Σχέδιον Προσωρινής Διοικήσεως της νήσου Κρήτης», με πρότυπο τις αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου.

Πρόεδρος της συνελεύσεως είχε οριστεί ο Πέτρος Ομηρίδης-Σκυλίτσης και σε ανάμνηση του γεγονότος οι Αρμένοι μετανομάστηκαν σε Ελευθερόπολη. Η συνέλευση έγινε κάτω από τον ιστορικό αιωνόβιο πλάτανο στις πηγές των Αρμένων. Η απόφαση συναντάται σε διάφορες εκδόσεις ώς Σύνταγμα ή Πολίτευμα των Αρμένων.

 


Back to top